موارد مصرف : سازه های سنگین مانند فونداسون

سایز کارگیر میلگرد : از سایز ۱۲ الی ۳۲ میلیمتر
میزان مصرف : ۴ عدد در متر مربع از واحد سطح و ۳ عدد در متر طول تیرها