موارد مصرف : آب بند نمودن محل عبور بلت در سازه هایی که نیاز به آب بندی کامل دارند.

سایز بلت : از قطر ۱۶ الی ۱۸ میلیمتر .
میزان مصرف : دو عدد در هر متر مربع در واحد سطح.