مکمل بتن میکروسیلیس

WP 150

محصولی  متشکل از روان کننده ها، میکروسیلیس و آب بند کننده ها می باشد که به صورت پودری عرضه می شود و در هنگام ساخت بتن به مصالح خشک افزوده  شده و سپس آب بتن به آن افزوده می شود.

این ماده علاوه بر بردن اسلامپ در زمان ساخت بتن باعث رفع جذب آب و قطع نفوذ پذیری بتن سخت شده می گردد.

 

خواص و اثرات

  • افزایش کارایی بتن
  • سازگار با انواع سیمان های پرتلند
  • افزایش مقاومت فشاری بتن
  • جلوگیری از نفوذ یون کلر به داخل بتن

موارد کاربرد

  • ساخت بتن های مقاوم
  • بتن ریزی در مناطق تحت حمله یون های مخرب شیمیایی
  • ساخت بتن اسکله ها، پل ها، مخازن، منابع و …
  • ساخت بتن های آب بند
روش و میزان مصرف

بهتر است ابتدا به مصالح خشک افزوده شود و سپس آب بتن به آن افزوده شود ولی می تواند به بتن آماده نیز افزوده شود و در این صورت باید به مدت حداقل ۳ دقیقه عمل میکس انجام شود تا کاملا با بتن ترکیب شود.

میزان مصرف مکمل بتن پودری به طور معمول ۴ تا ۷ درصد وزن سیمان مصرفی می باشد.

مدت نگهداری : یکسال در بسته بندی اولیه

شرایط نگهداری : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید

بهترین دمای نگهداری : ۱۰+ الی ۳۰+ درجه سانتیگراد

انوع بسته بندی : کیسه ۲۰ کیلویی