مخروط میان بلت فنری قطعه ای کارآمد و فشرده از جنس پلی اتیلن فشرده می باشد که به عنوان قطعه واسطه ما بین میان بلت های آب بند فنری و سطح قالب های بتنی به کار می رود و بلت های بیرونی از داخل آن عبور نموده و با دندانه های میان بلت فنری درگیر می شوند. طول مخروطی میان بلت فنری به صورت استاندارد ۳ سانتی متر می باشد . این محصول باعث می شود تا سر فلزی میان بلت آسیبی به سطح قالب وارد نکند

روش و میزان مصرف

در هنگام قالب بندی ابتدا بلت از یک طرف قالب وارد شده و سپس مخروطی ها و میان بلت فنری به آن متصل می شوند.

با توجه به تعداد سوراخ های قالب و تعداد بلت های عبوری تعیین می شود.

مخروط میان بلت فنری علاوه بر تعاریف بالا مانع خروج شیره بتن می شود.