واتر استاپ هیدروفیلی برای آب بندی درزهای اجرائی مناسب می باشد.این نوع جدید واتراستاپ که مخصوص رفع نشت درزهای اجرایی و مقاطع قطع بتن ریزی است با استفاده از پلیمرهای لاستیکی و پلیمر با خاصیت ارتجاعی بسیار زیاد طراحی شده است که بصورت کنترل شده ای در هنگام تماس با آب متورم می شوند و مانع عبور آب از درزهای اجرائی و درزهای سرد خواهند شد.این محصول در تماس با آب افزایش حجم می یابد و این افزایش حجم پس از ۱۴ روز به حدود ۴۰۰ درصد می رسد. افزایش حجم در واتر استاپ های هیدروفیلی ۶ ساعت بعد از نفوذ آب آغاز می شود. نکته قابل توجه در مورد واتر استاپ های هیدروفیلی این است که فقط باید در درزهای اجرائی مورد استفاده قرار گیرد و استفاده از آن در درزهای انبساطی ممنوع است.

 

خواص و اثرات

  • آب بندی سازه بتنی در فشار آب تا ۶ bar
  • کاهش میزان خطا نسبت به واتر استاپ های pvc
  • تورم برگشت پذیر در مقابل آب
  • حفظ شکل و فرم ظاهری حتی در دمای بالا
  • غیر سمی و قابل استفاده در مخازن آب شرب

موارد کاربرد

  • آب بندی درزهای اجرائی در تماس دائم یا موقت با رطوبت زمین، آب های سطحی و …
  • آب بندی درزهای اجرایی سطوح افقی و عمودی
  • آب بندی سطوح ناهموار یا درزهای سرد احتمالی
  • آب بندی دور لوله ها و جایگزینی فلنج های آب بند
  • نفوذ ناپذیر سازی درزهای اجرایی و مقاطع بتن ریزی در انواع سازه های آبی و سده
روش مصرف

تمام سطوح باید تمیز، خشک و عاری از هرگونه ذرات چسبیده و سست باشند.

نوار واتر استاپ بایستی توسط چسب یا میخ در محل شیار موجود در بتن کف ثابت شود، سپس با فاصله کوتاهی بعد از آن بتن ریزی انجام گردد. دستورالعمل آب بندی فصل مشترک دیوار و کف بتنی قبل از استفاده باید نسبت به آماده سازی سطح اقدام نمود