کیورینگ

SP 150

مقاومت و دوام بتن با شرایط به عمل آوردن آن پیوند مستقیم دارد و از موارد قابل توجه و اساسی در تکنولوژی بتن محسوب می شود. منظور از عمل آوردن بتن، جلوگیری از تبخیر سریع و زود هنگام آب موجود در جسم بتن و حفظ حرارت و رطوبت لازم برای تداوم روند ترکیب شیمیایی آب با سیمان، با هیدراتاسیون کامل می باشد. معمولا وقتی که اثر عواملی نظیر هوای گرم و خشک، دمای بتن، سرعت باد و رطوبت نسبی محیط موجب شود که میزان تبخیر آب بتن به بیش از یک کیلوگرم در متر مربع در یک ساعت برسد، باید برای جلوگیری از این تبخیر اضافی که اثرات زیان باری روی بتن بر جای می گذارد اقدام نمود. معمولا برای جلوگیری از این آسیب دیدگی ها سطح بتن را آب می دهند و یا با گونی خیس و مرطوب می پوشانند. این روش ها نه تنها اقتصادی نیست، بلکه اگر مرطوب نگه داشتن پوشش مذکور و آب دادن به بتن تداوم نداشته باشد خود به عاملی زیان بار تبدیل خواهد شد. کیورینگ شرایطی ایده آل جهت عمل آوری و نگهداری بتن فراهم می سازد.

 

خواص و اثرات

  • جلوگیری از انقباض و ترک های ناشی از تبخیر سریع آب بتن
  • کاهش نفوذ پذیری سطحی بتن
  • جلوگیری از پوسته شدن سطحی بتن
  • بدون ایجاد تغییر در رنگ سطوح بتنی

موارد کاربرد

  • بتن ریزی در مناطق باد خیز و مناطق گرمسیر و خشک
  • بتن ریزی در مناطق وسیع اعم از باند فرودگاه ، کانال های آب روباز
  • بتن ریزی در مناطقی که عمل آوری بتــن به روش آب پاشی و مرطوب نگه داشتن مقدور نمی باشد

روش و میزان مصرف

اجرای کیورینگ می بایست به محض اتمام بتـن ریزی یا همزمان با باز نمودن قالب ها انجام پذیرد . در صورت بروز تأخیر ، لازم است ابتدا سطح بتن آب پاشی و اشباع شود و بعد از آن کیورینگ اجرا گردد . در مناطق گرمسیر با بتن ریزی های حجیم لازم است ضخامت فیلم ماده کیورینگ روی سطح ، برای مقاومت در برابر فشار تبخیر آب بتن بیشتر باشد ، لذا پاشش کیورینگ روی سطح طی دو مرحله و با فواصل حدود ۰/۵ الی ۱ ساعت انجام پذیرد .

عمل آورنده سطحی کیورینگ بتن قبل از مصرف خوب تکان داده شود ، سپس با استفاده از یک افشانه پمپی با حرکت رفت و برگشتی روی بتنی که بتازگی آب سطحی آن از دست رفته اسپری نمایید . ۱ لیتــر از کیورینگ های مذکور قادر است ۴ الی ۵ متر مربع از سطح را پوشش دهد، که یک پوسته با ضخامت ۵ الی۱۰ میکرون به وجود می اورد .

مدت نگهداری : یکسال در بسته بندی اولیه

شرایط نگهداری : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید

بهترین دمای نگهداری : ۱۰+ الی ۳۰+ درجه سانتیگراد

 بسته بندی : گالن ۲۰ لیتری