قوطی کلید و پریز برق از مواد اولیه پلی ونییل کلراید تولید می شود. این  قطعه از دو بخش قوطی و درب تشکیل شده است که قوطی آن با عمق  که قوطی آن با عمق ۵ سانتیمتر جهت نصب کلید و پریزهای سقفی، لوستر و … مورد استفاده قرار می گیرد. درب قوطی مانع از ورود شیره بتن به داخل قوطی می شود. قوطی کلید و پریز در انواع دیوارهای بتنی درجا و پیش ساخته مورد استفاده قرار می گیرد.

روش و میزان مصرف

محل نصب با توجه به نقشه تأسیسات توسط نشیمن های کمربندی مخصوص نصب می شود و محل داخل شدن لوله های برق با دریل سوراخ شده و سپس لوله های برق به صورت انتظار، داخل آن قرار می گیرد.

استفاده از این قطعه برای تعبیه محل قوطی های برق و تقسیم در سقف اجباری است.