قوطی کلید و پریز برق از مواد اولیه پلی ونییل کلراید تولید می شود. این قطعه از دو بخش قوطی و درب تشکیل شده است که قوطی آن با قطر ۸ سانتیمتری جهت تعبیه محل نصب قوطی و کلید و پریز در دیوارهای بتنی درجا و پیش ساخته برای نصب کلید و پریز و تقسیم های برق مورد استفاده قرار می گیرد. درب قوطی مانع از ورود شیره بتن به داخل قوطی می شود. 

روش و میزان مصرف

محل نصب با توجه به نقشه تأسیسات توسط نشیمن های کمربندی مخصوص نصب می شود و محل داخل شدن  لوله های برق با دریل سوراخ شده و سپس لوله های برق به صورت انتظار، داخل آن قرار می گیرد.

استفاده از این قطعه برای تعبیه محل قوطی های برق و تقسیم در دیوار ها اجباری است.