غلاف مخروطی سنگین محصولی کارآمد و بسیار مستحکم از جنس تفلون فشرده با قدرت تحمل بار های جانبی زیاد می باشد که در طول های ۱۵، ۲۰، ۲۵ و ۳۰ سانتیمتر برای تعیین فاصله بین دو قالب و عبور بلت از میان آن در سیستم های مدرن قالب بندی بتن نظیر سیستم های لارج پنل، قالب های تونل فرم، سیستم قالب بندی شمس و … به صورت عمده مورد استفاده قرار می گیرد. غلاف دو سر مخروط مخصوص عبور بلت های سنگین با ضخامت ۲۲ میلیمتر می باشد.

روش و میزان مصرف

در هنگام مونتاژ، قالب ها میان دو سوی قالب های دیوار قرار گرفته و بلت از میان آن عبور می کند. پس از اتمام بتن ریزی و باز کردن قالب ها به لحاظ  Conic بودن قطعه می توان با ضربات چکش آن را از داخل بتن خارج نمود و دوباره مورد استفاده قرار داد

با توجه به تعداد سوراخ های قالب و بلت های مورد نظر برای عبور از بتن تعیین می شود.

توجه شود پس از اتمام کار سوراخ به جا مانده بلت یا خود غلاف مخروط سنگین توسط گروت پر شود.