ضد یخ پودری بتن

CA 120-P

ضد یخ پودری، افزودنی مناسب جهت کاهش نقطه انجماد ملات و بتن، تسریع در گیرش و تشدید حرارت زدایی که بر پایه کلرایدهای کلسیم و نمکهای معدنی با نسبتهای خاصی ترکیب گردیده است عرضه می گردد.

 

خواص و اثرات

  • افزایش سرعت گیرش
  • کاهش نقطه انجماد آب و بتن
  • افزایش انسجام و دوام بتن در برابر یخبندان
  • افزایش حرارت زدایی بتن و تامین زودرس مقاومت اولیه

موارد کاربرد

  • مناطق سردسیر و یخبندان
  • زمانهایی که افت سریع دمای محیط پیش بینی می گردد
  • گیرش سریع بتن جهت استفاده سریع از سازه بتنی
  • استفاده در بتن های غیر مسلح به دلیل داشتن یون کلراید
روش و میزان مصرف

میزان مصرف ضد یخ بتن به برودت  هوای محیط برای ۸ الی ۱۲ ساعت بعد از بتن ریزی و همچنین به عیار بتن بستگی دارد.

ضد یخ پودری را می توان همزمان با آب اختلاط بتن ترکیب نمود و یا پس از اختلاط بتن یا ملات به آن اضافه کرد.

مدت نگهداری : یکسال در بسته بندی اولیه

شرایط نگهداری : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید

بهترین دمای نگهداری : ۱۰+ الی ۳۰+ درجه سانتیگراد

 بسته بندی :کیسه ۲۰ کیلویی