ضدیخ مایع با کلراید

CA 120-C

ضد یخ بتن با کلراید افزودنی میباشد بر پایه نیترات سدیم و کلسیم  که با مکانیزم شتاب دهندگی در عمل هیدراسیون وکاهش دمای انجماد  از یخ زدگی بتن در سرما ویخبندان،متلاشی شدن یا عدم کسب مقاومت بتن  جلوگیری میکند.این محصول کلرایدی بوده و در سازه های غیر مسلح بکار برده می شود.

 

خواص و اثرات

  • افزایش مقاومت اولیه و نهایی بتن
  • بتن ریزی در دماهای زیر صفر درجه
  • جلوگیری از یخ زدن بتن
  • جلوگیری از متلاشی شدن بتن در دماهای زیر صفر درجه

موارد کاربرد

  • جهت جلوگیری از یخ زدن بتن های مسلح و غیر مسلح
  • بتن ریزی در مناطق سرد سیر و یخبندان
  • گیرش سریع بتن جهت استفاده سریع از سازه بتنی و قالب ها
  • زمانی که افت سریع دما پیش بینی می گردد
روش و میزان مصرف

 این محصول را می توان با بتن اماده قاطی کرد و پس از همگن شدن واختلاط کامل بتن ریزی کردو یا می توان محصول  را در زمان ساخت بتن در بچینگ و یا به بتن آماده در تراک میکسر اضافه نمود.
باید در نطر داشت به میزانی که ضدیخ بتن ریخته می شود باید از وزن آب مصرفی کاسته شود همچنین قبل از بتن ریزی سطح قالب ها و ارماتور هارا از برف و اب بزدایید
میزان مصرف  ضد یخ به برودت هوای محیط  برای ۸ الی ۱۲ ساعت بعد از بتن ریزی و همچنین عیار بتن بستگی دارد. لذا پیش بینی تغییرات دمای محیط به منظور تعیین دقیق مقدار مصرف باید همواره مورد توجه قرار بگیرد و طبق جدول زیر عمل نمود.

مدت نگهداری : یکسال در بسته بندی اولیه

شرایط نگهداری : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید

بهترین دمای نگهداری : ۱۰+ الی ۳۰+ درجه سانتیگراد

 بسته بندی :گالن ۲۰ کیلویی