اسپیسر ساید چیر برای ایجاد پوشش بتنی در سازه های با وزن متوسط و نیمه سنگین مورد استفاده قرار می گیرد. ساید چیر به لحاظ دارا بودن قفل کن یک طرفه به عنوان اسپیسر تقویتی در سازه هایی که به هر دلیل تعداد اسپیسر های کارگذاری شده توسط ناظر کم تلقی شده است کاربرد دارد و به راحتی از بغل میلگرد جا زده می شود و نیاز به بالا آوردن شبکه میلگردی برای نصب آن نمی باشد.

ساید چیر ها قادر به تحمل بار نقطه ای تا ۲۰۰ کیلوگرم می باشند.

روش و میزان مصرف

ساید چیر دارای قفل کن یک طرفه می باشد و به راحتی از بغل جا زده می شود و به صورت عمودی در زیر میلگردهای اصلی قرار می گیرد.

  • کف های نیمه سنگین: میزان مصرف ۴ عدد در هر متر مربع می باشد.

استفاده از ساید چیربرای میلگردهای ۱۲ الی ۲۵ میلیمتر و به طور کل شبکه های میلگردی با وزن نیمه سنگین پیشنهاد می شود.