زودگیر مایع بتن

CA 180

افزودنی زودگیر بتن مایع کاهش دهنده زمان گیرش سیمان است که غیر سوزاننده و غیر سمی بوده و می تواند دور ریز مصالح در بتن پاشی به روش مرطوب را به میزان قابل توجهی کاهش دهد. مقادیر مصرف افزودنی زودگیر بتن مایع می تواند تعیین کننده زمان گیرش و سخت شدن بتن پاششی باشد. همچنین می توان از افزودنی زودگیر بتن مایع برای باز کردن سریعتر قالب های بتنی استفاده نمود.

 

خواص و اثرات

  • تسریع در زمان گیرش
  • جلوگیری از یخ زدگی بتن
  • افزایش دمای هیدراسیون
  • رسیدن به مقاومت اولیه قبل از نزول دما به زیر صفر درجه

موارد کاربرد

  •  بتن ریزی در هوای سرد
  • ترمیم بتن اماکن در حال بهره‌برداری
  • بتن ریزی‌های سریع داخل شهر و در حین کار
  • انجام کارهای ترمیمی در سازه های بتنی

روش و میزان مصرف

به میزان ۲ الی ۵ درصد وزن سیمان مصرفی در حین ساخت بتن به آن اضافه نموده و به مدت ۲ الی ۵ دقیقه مخلوط نمائید.