زودگیر شاتکریت پودری

CA 140

زودگیر پودری ، افزودنی که باعث تسریع گیرش آنی بتـن و رسیدن به مقاومت مطلوب در کوتاه ترین زمان ممکن می شـود ، وجود کلسیم و منیزیم و همچنین موادی که نقش تنظیم PH   در این محصول را دارند باعث گیرش سریع سیمان می گردد

 

خواص و اثرات

  • افزایش چسبندگی
  • بتن پاشی خشک با ضخامت های کم  و زیاد
  • ایجاد پوسته دائمی شات کریت شده
  • کاهش چشمگیر مقادیر جداشدگی پس از بتن پاشی

موارد کاربرد

  • بتن پاشی یا شات کریت
  • تثبیت مقاطع سنگی و خاکی شیب دار
  • بتن ریزی در سطوح شیب دار
  • عملیات ترمیمی مقاطع بتنی
روش و میزان مصرف

زودگیر شاتکریت پودری را با اجزاء خشک بتن مخلوط نمایید سپس آب مصرفی در محل خروج مصالح به مخلوط خشک افزوده می شود . باید دقت نمود که سریعاً پس از ترکیبمخلوط مورد نظر مورد استفاده قرار گیرد .

بر حسب عیار بتن ، زمان گیرش لازم و دمای محل اجرا میزان مصرف دقیق این محصول تعیین می گردد . اما عموماً میزان مصرف ۲ الی ۷ درصـد وزن سیمان مصرفی می باشد

مدت نگهداری : یکسال در بسته بندی اولیه

شرایط نگهداری : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید

بهترین دمای نگهداری : ۱۰+ الی ۳۰+ درجه سانتیگراد

بسته بندی : کیسه ۲۰ کیلویی