دیرگیر کننده بتن پودری

CA 160

محصولی کارآمد با ساختار کریستالی می باشد که پس از افزوده شدن به بتن موجب ایجاد تاخیر در زمان گیرش می شود و سرعت روند پیشرفت واکنش هیدراتاسیون را کاهش می دهد.

 

خواص و اثرات

  • ایجاد تاخیر در زمان گیرش بتن
  • امکان بتن ریزی در مناطق گرمسیر
  • امکان بتن ریزی با فاصله حمل طولانی
  • افزایش مقاومت بتن در دراز مدت

موارد کاربرد

  • ساخت بتن های پر مقاومت
  • حمل بتن در مسافت های طولانی
  • بتن ریزی های حجیم که گیرش تدریجی بتن مورد نظر است
  • بتن ریزی در هوای گرم و مناطق بادخیز
روش و میزان مصرف

دیرگیر کننده پودری را می توان به اجزاء خشک بتن افزود و سپس آب به آن اضافه شود و یا در آب اختلاط بتن حل نمود و  پس از آن به مخلوط بتن اضافه کرد.

میزان مصرف با توجه به دمای هوا و مدت لازم برای تاخیر انداختن زمان گیرش بتن، ۰/۲ الی ۰/۶ درصد وزن سیمان مصرفی می باشد.

مدت نگهداری : یکسال در بسته بندی اولیه

شرایط نگهداری : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید

بهترین دمای نگهداری : ۱۰+ الی ۳۰+ درجه سانتیگراد

 بسته بندی :کیسه ۲۰ کیلویی