دیرگیر بتن مایع

CA 100

افزودنی جهت به تاخیر انداختن گیرش اولیه بتن و افزایش زمان کـارپذیری بتن به ویژه در هوای گرم.با ایجـاد پوشش بر روی سطح سیمـان تاخیر در سرعت هیدراتاسیون ایجاد کرده و سرعت رسیدن آب به ذرات را کــاهش می دهد ،در نتیجه گــیرش اولیه بتن را به تاخیر می اندازد.

 

خواص و اثرات

  • ایجاد تاخیر در زمان گیرش بتن
  • فراهم شدن امکان بتن ریزی در مناطق گرمسیر
  • امکان بتن ریزی در مناطق بادخیز
  • حمل بتن در مسافت های طولانی

موارد کاربرد

  • بتن ریزی های حجیم نظیر سد سازی
  • بتن ریزیه ای نیمه حجیم مانند شالوده های بزرگ
  • ساخت و حمل بتن در مسافت های طولانی و بسیار دورتر از کارخانه های بتن
روش و میزان مصرف

دیرگیر کننده مایع به روش های زیر به بتن افزوده می شود :

با بخش کوچکی از آب اختلاط بتـن مخلوط گشته و به بتـن اضافه گردد .

به مخلوط آماده بتن افزوده شود و پس از اختلاط کامل عمل بتن ریزی آغاز گردد .

در زمان ساخت بتن در بچینگ و یا بتن آماده در تراک میکسر اضافه شود .

میزان مصرف دیرگیر کننـده مایع ۰/۲ تا ۰/۴ درصــد وزن سیمان مصرفی می باشــد .

مدت نگهداری : یکسال در بسته بندی اولیه

شرایط نگهداری : دور از سرما و یخبندان ، گرما و تابش مستقیم و طولانی نور خورشید

بهترین دمای نگهداری : ۱۰+ الی ۳۰+ درجه سانتیگراد

 بسته بندی :گالن ۲۰ کیلویی