شرکت برازین در سال ۱۳۸۹ با هدف کمک به توسعه و تسهیل تامین مصالح ساختمانی تاسیس شد که با حذف نمودن مسئول خرید پروژه، خرید به هنگام و با کیفیت و ارائه قیمتی مناسب به کاهش هزینه های کارفرما کمک شایانی نموده است.
شرکت توانسته است مجموعه ای از نیروهای متخصص و متناسب با نیازهای مختلف کارفرما را جهت انجام پروژه های مربوط در حوزه فعالیت خود به خدمت گیرد.