اسپیسر مینی کلیپ قطعه ای ارزان و پر مصرف که در انواع کف ها و سقف های بافته شده با میلگردهای سبک (میلگردهای حرارتی) جهت انواع سقف های کامپوزیت، سقف های عرشه پولادی، قطعات پیش ساخته بتنی و … مورد استفاده قرار می گیرد.

مینی کلیپ ها قادر به تحمل بار نقطه ای تا ۳۵ کیلوگرم می باشند.

روش و میزان مصرف

مینی کلیپ دارای دو شاخک قفل کن می باشد و قادر به نگهداری میلگردهای با سایز پایین در داخل خود می باشد. مینی کلیپ ها به صورت عمودی در زیر میلگردهای اصلی قرار می گیرند.

  • سقف های سبک: میزان مصرف ۴ عدد در هر متر مربع می باشد.
استفاده از مینی کلیپ برای میلگردهای ۶ الی ۱۴ میلیمتر و به طور کل شبکه های میلگردی سبک پیشنهاد می گردد.