اسپیسر فلت کلینچ قطعه ای مناسب برای ایجاد پوشش بتنی برای قرار گیری روی کف های نرم و فرو رونده مانند کف های پوشیده شده از فوم های پلی استایرن می باشد. این اسپیسر قادر به قرار دادن دو ردیف میلگرد عمود بر هم می باشد و بدین ترتیب برای قرار گیری در محل تقاطع دو میلگرد ایده آل است.

روش و میزان مصرف

فلت کلینچ به راحتی در زیر شبکه های میلگردی قرار می گیرد.

  • سطوح گسترده: میزان مصرف ۴ عدد در هر متر مربع می باشد

عدم استفاده از این قطعه در تقاطع میلگردها باعث به هم خوردن نظم شبکه میلگردی خواهد شد.