اسپیسر دابل کلیپ یک قطعه منحصر به فرد و کارآمد برای ایجاد پوشش بتنی در دال های بتنی دو شبکه می باشد. این اسپیسر از دو بخش پایه (مادگی) و هد (نری) تشکیل شده است و برای استفاده باید روی هم مونتاژ شوند. پایه دابل کلیپ دارای چهار پایه با ارتفاع های ۲/۵ و ۴ در دو طرف می باشند و قسمت هد از ارتفاع ۸ الی ۱۸ سانتیمتر طراحی و تولید می گردد.

روش و میزان مصرف

ابتدا پایه + هد با هم مونتاژ شود و روی سطح قرار داده شود. سپس میلگردهای زیرین شبکه روی پایه قرار داده شود. در مرحله بعد میلگردهای بالایی روی قسمت کارگیر هد جاگذاری شود.

  • دال های دو شبکه: میزان مصرف استاندارد ۴ عدد در هر متر مربع می باشد

عدم استفاده از دابل کلیپ در دال های دو شبکه موجب عدم دقیق بودن فاصله شبکه های میلگردی از یکدیگر و در نتیجه ایجاد خوردگی و تخریب بتن در دراز مدت می گردد.