محصولی کارآمد جهت تعیین فاصله مناسب برای خرپاهای تیرچه آماده و قرار دادن آن ها داخل قالب های فلزی، تیرچه یا فوندوله می باشد. این محصول علاوه بر دارا بودن دو قفل کن در دو سوی خود دارای یک کارگیر قفل کن در وسط خود می باشد که مخصوص قرار گیری میلگرد تقویت می باشد.

روش و میزان مصرف

حمل و نقل خرپای تیرچه: در هنگام حمل و نقل خرپاهای آماده از محل کارخانه به پروژه و برای جلوگیری از دفرمه شدن، روی میلگردهای اصلی خرپاها نصب شده سپس بارگیری روی ماشین انجام شود.

ساخت تیرچه: به فواصل مورد نیاز داخل قالب فلزی تیرچه یا فندوله قرار گیرد سپس خرپای تیرچه داخل آن قرار داده شده و سپس میلگرد تقویت وسط داخل قفل کن ها ثابت شود.

  • برای هر متر طول از طول خرپای تیرچه ۱ عدد مورد نیاز می باشد

عدم استفاده از این محصول می تواند خسارات زیانباری را از لحاظ دفرمه شدن خرپاها و پیچیدگی تیرچه ها ایجاد نماید.