اسپیسر اسپیرال کلینچ مخصوص استفاده در سطوح عمودی با وزن متوسط می باشد . این اسپیسرها فاقد دندانه در محیط بیرون خود می باشند و محیط خارجی توسط کمان های منظم با استقامت مناسب پوشیده شده است ، که احتمال شکستن دنـدانه های اسپیسر در تماس با قالب در اسپیرالها منتفی است .اسپیرال در انواع ستون های عمودی مانند دیوارها ، ستون ها ، مقاطع مدور و . . . در بتن های درجا یا پیش ساخته به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد .

روش و میزان مصرف

اسپیرال ها معمولاً بر روی خاموت ها به صورت عمودی جا زده می شوند .

  • دیوار و سطوح عمودی : میزان مصرف ۳ عدد در هر متر مربع برای هریک از سطوح آرماتور بندی می باشد 
  • ستون ها : میزان استفاده در ستون ها حداقل ۱۶ عدد در ستون ۳ متری می باشد ( در هر ضلع خاموت ۲ عدد و در هر ارتفاع ۱/۵ متر تکرار شود )

عدم استفاده از اسپیرال موجب عدم دقت در فاصله میلگرد تا قالب خواهد شد .